Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 574 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т. 15 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Определя за представители на община Русе в Българската фестивална асоциация г-жа Катя Петрова – Директор дирекция „Хуманитарни дейности” и г-жа Ива Чавдарова – Гл. експерт отдел „Култура”
  2. За членството на Община – Русе в Българската фестивална асоциация от бюджета на МФ „Мартенски музикални дни“ ежегодно да се изплаща годишен членски внос към БФА.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)