Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 576 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 59, ал. 2, т. 6 и чл.61, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
Одобрява подписано партньорско споразумение между Община Русе, Община Тутракан, Община Сливо Поле, Община Ветово за целите на проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово По покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)