Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 576 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет Русе реши:

1. Приема Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2013 г. и прогноза за 2014 г., съгласно Приложение № 1.

Изтеглете приложение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)