Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 577

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 577
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, общинският съвет реши:

Да се извърши корекция в извънбюджетната сметка на Община Русе – Общински инвестиционен фонд, както следва:
§ 9700 „Резерв” – 26 000 лв. § 5501 + 26 000 лв.
Да се извърши корекция в извънбюджетната сметка на СОУ „Васил Левски”, както следва:
§ 4670 + 6 800 лв.
§ 5203 + 6 800 лв., в това число – 2 бр. климатици – 3 800 лв. и 1 бр. плазма – 3 000 лв.