Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 579

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 579
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

Изменя свое решение №1141, прието с протокол № 53 от 24.11.2006 год. в таблица 1 и таблица 2, като минималната цена за отстъпено право на строеж за обектите в областта на културата, образованието, здравеопазването, спорта и тези с култово-религиозно предназначение е в размер на 25% от цената на земята по таблица 1 и таблица 2.