Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 58 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 71а от Устава на „СПЛЕНДИД“ АД, Общинския съвет – Русе реши:

  1. Упълномощава Искрен Маринов Илиев, представляващ Община Русе, в качеството й на член на Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД“ АД, да гласува „за“ ползването на кредит за оборотни средства от дружеството в размер до 60 хиляди лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)