Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 58

РЕШЕНИЕ № 58
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет реши:

1. Отлага приемане на решение за доплащане от 0,80 лв. на км/пробег за компенсиране разходите от извършването на превозите по вътрешноградска линия № 16 от Общинската транспортна схема до максимален размер 41 хил. лв. за 2008 г.