Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 580

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 580
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 15 от Наредба 9, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие общинско търговско дружество „Междуобластен диспансер по онкологични заболявания със стационар – Русе” ЕООД да закупи със собствени средства апаратурата на обща стойност от 220 000 (двеста и двадесет хиляди) лева.