Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 582

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 582
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7 от Наредба за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организации, регистрирани по ЗЮЛНС, общинският съвет реши:

Одобрява пакета документи за кандидатстване на неправителствените организации по Раздел втори на Наредбата за осъществяване съвместна дейност на Община Русе и организации, регистрирани по ЗЮЛНС, съгласно приложение 1.