Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 585 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и 9 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общински съвет – Русе реши:

  1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане по Молба за опрощаване с вх. № 94-05-20/11.03.2021г.., което държавата има спрямо М.А.Ц.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)