Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 587 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

            Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за  периода от месец септември до месец декември 2021 г.:

  • 13.09.2021 г.
    • 14.10.2021 г
    • 18.11.2021 г.
    • 13.12.2021 г.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)