Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 588 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

 На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе да кандидатства за финансиране в рамките на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културно наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, финансирана с финансовия механизъм на  Европейското икономическо пространство и съфинансирана от българската държава
  2. Дава съгласие Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе да кандидатства за финансиране в рамките на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, финансирана с финансовия механизъм на  Европейското икономическо пространство и съфинансирана от българската държава

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)