Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 588

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 588
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост, както следва: В чл. 29, ал. 1, т.4 след думата „сделки” се добавя следния текст: „с изключение на случаите на учредено безвъзмездно право на ползване”.