Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 59 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:
1. Приема програмния проект и проектобюджета за 56-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2016, съгласно Приложения 1, 2 и 3 (резюме на проекта, финансов план и финансов анализ) и Приложение 4 (предварителна програма).
2. Възлага на Кмета на Общината да представи след приключването на фестивала отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на фестивала.

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)