Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 59 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА, във връзка с чл. 64а, ал. 2 и чл.65а, ал.2 от ЗЗБ, Общински съвет – Русе реши:

  1. Избира Владо Владов за представител на Общински съвет – Русе в Областния съвет за намаляване риска от бедствия на област Русе.
  2. Избира  Милко Борисов и Светлозар Симеонов за представители на Общински съвет  – Русе в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)