Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 59

РЕШЕНИЕ № 59
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 на ЗМСМА, във връзка с молба вх. № 94ВВ/8/08.01.2008 г. на Ваня Попова, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде отпусната сумата от 5000 лв./хиляда/ лв. на Ваня Димитрова Попова за закупуване на протеза. Сумата да се изплати от бюджета на Община Русе.