Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 590 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Приема Декларация за пълна подкрепа на идеен проект за построяване на нов мост над река Дунав, между град Русе, България и град Гюргево, Румъния и съответната му реализация, както следва:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Ние, общинските съветници от Общински съвет – Русе напълно подкрепяме идеята за построяване на нов мост над река Дунав, между град Русе, България и град Гюргево, Румъния и съответната му реализация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)