Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 590

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 590
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе през четвъртото тримесечие на 2009 г., както следва:
– 16.07.2009 г.
– 10.09.2009 г.