Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 591

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 591
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

І. Отказва опрощаване на задълженията на Коста Илиев Пиперев, което последният дължи на Община Русе за начислена такса смет, както следва:
За 2009 година:
· За имот с партиден № 4004135402001 – главница: 14,36 лв.
· За имот с партиден № 4004135402002 – главница: 2,80 лв.
· За имот с партиден № 4004135402004 – главница: 14,87 лв.
· За имот с партиден № 4004135402005 – главница: 21,52 лв.
За предишни години:
· За имот с партиден № 4004135402002 – главница: 6,02 лв, лихва: 2,16 лв.
· За имот с партиден № 4004135402004 – главница: 31, 23 лв, лихва: 11,15 лв.