Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 593

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 593
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.46 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

 1. Освобождава Бедрос Пехливанян като член на Постоянната комисия по Икономическа и инвестиционна политика.
 2. Избира за член на Постоянната комисия по Икономическа и инвестиционна политика Свилен Иванов.
 3. Освобождава Димитър Кънчев като член на Постоянната комисия по Икономическа и инвестиционна политика.
 4. Избира за член на Постоянната комисия по Икономическа и инвестиционна политика Ренета Рашкова.
 5. Освобождава Ренета Рашкова като член на Постоянната комисия по Образование и наука.
 6. Избира за член на Постоянните комисии по Образование и наука Мария Димитрова.
 7. Освобождава Десислава Атанасова и Даниела Миткова като членове на Постоянната комисия по Териториално и селищно устройство.
 8. Избира за членове на Постоянните комисии по Териториално и селищно устройство Димитър Кънчев и Веско Маринов.
 9. Освобождава Веско Маринов като член на Постоянната комисия по Младежта и спорта.
 10. Избира за член на Постоянните комисии по Младежта и спорта Мария Димитрова.
 11. Освобождава Даниела Миткова и Десислава Атанасова като членове на Постоянната комисия по ЗОРС.
 12. Избира за членове на Постоянната комисия по ЗОРС Бедрос Пехливанян и Свилен Иванов.
 13. Освобождава Любомир Владимиров като член на Постоянната комисия по Икономическа и инвестиционна политика.
 14. Избира за член на Постоянната комисия по Икономическа и инвестиционна политика Мирослав Славчев.
 15. Освобождава Любомир Владимиров като член на Постоянната комисия по бюджет и финанси.
 16. Избира за член на Постоянната комисия по бюджет и финанси Мирослав Манолов.
 17. Освобождава Мирослав Славчев и Мирослав Манолов като членове на Постоянната комисия по Земеделие и екология.
 18. Избира Добромир Димитров за член на Постоянната комисия по Земеделие и екология и по ТСУ.
 19. Освобождава Даниела Миткова като член на Постоянната комисията за установяване на конфликт на интереси.
 20. Избира Свилен Иванов за член на Постоянната комисията за установяване на конфликт на интереси.