Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 594 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да осигури целия размер на собствения финансов принос по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“’, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“, финансиран по ОП „Регионално развитие: 2007-2013г. в размер на 658 005,67лв., от които 250 000лв. – задължителен собствен принос (5%) и 408 005,67лв. – допълнителен собствен принос на кандидата над задължителните 5%, явяващи се допустими разходи по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)