Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 594

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 594
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

 
                На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, общинският съвет реши:

                1. Обявява имот в гр.Русе, представляващ УПИ І-за озеленяване и подземен паркинг с площ 10 168 кв.м. в кв.894 на площад „Александър Батенберг” за публична общинска собственост  и го вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същия следва да се състави акт за публична общинска собственост.