Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 596 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.21, ал.3 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

  1. Отлага за следващо заседание приемане на решение за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)