Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 597 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 1 и чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда и във връзка, Общински съвет – Русе реши:
1. Приема Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2017 – 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)