Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 597

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 597
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Изменя решение № 1141, прието с протокол № 53 от 24.11.2006 г., изменено с решение № 1235, прието с протокол № 58 от 13.04.2007 г. в таблица 2, като минималните цени на земята за жилищно строителство са следните:
с.Николово – 10 евро/кв.м
кв.Ср.Кула – 10 евро/кв.м
кв.Долапите – 10 евро/кв.м
с.Басарбово – 5 евро/кв.м