Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 598 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Ферихан Илиязова Ахмедова като член на Постоянната комисия по икономическа и инвестиционна политика, като на нейно място избира Айлин Кадирова Абилова.
2. Освобождава Ферихан Илиязова Ахмедова като член на Постоянната комисия по бюджет и финанси, като на нейно място избира Айлин Кадирова Абилова.
3. Освобождава Ферихан Илиязова Ахмедова като член на Постоянната комисия по комунални дейности, като на нейно място избира Айдоан Апти Джелил.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)