Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 6 от 17.11.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 6
Прието с Протокол № 2/17.11.2011 г.

На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.13, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Определя, че Общинският съвет ще има трима заместник председатели.
2. Избира за заместник председатели Общински съвет – Русе Димитър Кънчев, Борислав Българинов и Мирослав Славчев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)