Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 6 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

 На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13 ,ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , Общински съвет – Русе реши:

1. Определя, че Общинският съвет ще има пет заместник-председатели.
2. Избира за заместник председатели Общински съвет – Русе: Димитър Кънчев, Нина Крушева, Галин Ганчев, Венцислав Великов и Мирослав Славчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)