Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 60 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 60
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава публичното вземане за данък върху превозните средства, което Община Русе има спрямо Борис Христов Петров, тъй като последното няма характер на публично държавно вземане и е събираемо със способите на принудителното изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)