Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 60 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС Общински съвет – Русе реши:

  1. Да бъде извършен ремонт на покрива на закритото училище в квартал Средна кула.
  2. Потвърждава, че към настоящия момент Община Русе няма намерение да бъде променяна собствеността на имота и сградите на бившето училище.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)