Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 60

РЕШЕНИЕ № 60
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава средна брутна заплата на ОП “Пътно поддържане и сигнализация” за 2007 г. в размер на 525 лева.
2. Дава съгласие в бюджета на Община Русе за 2008 г. да бъде предвидена средна работна заплата за личния състав на ОП “Пътно поддържане и сигнализация” в размер на 525 лева, считано от 01 януари 2008 г.