Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 604 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл.11, ал.1 и ал. 2, чл. 16, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.8, предложение 3, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от нежилищен имот публична общинска собственост, намиращ се гр. Русе, ж. к. „Здравец”, бул. „Липник”, в прохода на бл. „Ангел Гецов”, между вх. „В” и вх. „Г” за обособяване на център за обслужване на клиенти, с площ от 60,69 кв.м. и начална месечна наемна цена – 349,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.8 и раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)