Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 605 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, раздел І, чл.2, ал.1, т. 1 и т. 13, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени публична общинска собственост, както следва:
1. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион №2 за продажба на цветя, с площ от 6,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Хан Крум” и ул. „Асен Златаров”, срещу Младежкия център, елемент на зоната за разполагане на цветни пазари в ЦГЧ и начална месечна наемна цена 110,00лв.
2. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за тото пункт, с площ от 14,85 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул.”Велико Търново” и ул. „Княжеска” и начална месечна наемна цена 138,00 лв. – т.359 от общата схема.
3. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на закуски и захарни изделия, с площ от 4,60 кв. м., намиращ се в гр. Русе, ул. ”Захари Стоянов” и ул. „Байкал” и начална месечна наемна цена 55,00 лв. – т.323 от общата схема.
4. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за търговска дейност, с площ от 20,50 кв. м., намиращ се в гр. Русе, бул. ”Ген. Скобелев”, срещу МГ”Баба Тонка” и начална месечна наемна цена 138,00 лв. – т.40 от общата схема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)