Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 605

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 605
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и договори Д01-86/22.01.2009 г. и Д01-400/20.05.2009 г., Общинският съвет реши:

1. Определя за училище – преимуществен ползвател на моторно превозно средство:
1.1.ОУ “А. Кънчев” град Русе – МПС марка OTOYOL, модел E 27.14 Schoolbus, 27+1 места, рег.№ CA 9324 KC;
1.2.ОУ “Ив. Вазов” град Русе – МПС марка OTOYOL, модел E 27.14 Schoolbus, 27+1 места, рег.№ CA 6102 KT;
2. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за приемо-предаването на моторните превозни средства и определи реда и начина на ползване на моторните превозни средства.