Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 607 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, чл. 59, ал. 1, във връзка с чл. 61, ал. 2 , т. 4, б.„г” от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Споразумението за сътрудничество, съгласно Приложението.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да подпише споразумението по точка 1 от настоящето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)