Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 61 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 61
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинския съвет – Русе реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава публичното вземане за данъци, което държавата има спрямо Христо Радев Иванов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)