Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 61

РЕШЕНИЕ № 61
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.5 от ПМС № 175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, общинският съвет реши:

1. Определя средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала в дейност 737 „Оркестри и ансамбли” – Общински духов оркестър, в размер на 430 лв. (считано от 01.01.2008 г.) и 473 (считано от 01.07.2008 г.), с общ годишен фонд в размер на 113 778 лв. и численост от 21 щатни бройки.