Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 610 Прието с Протокол № 24/20.07.2017 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:
1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе за периода септември – декември 2017 г., както следва:
– 19.09.2017 г.
– 19.10.2017 г
– 23.11.2017 г.
– 14.12.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)