Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 610

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 610
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, т.33, т.38 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Декоративен елемент, съгласно одобрена от гл. архитект подробна схема – на ъгъла на ул. “Николаевска” и ул. “Левски”, пред ресторант “Вадис”, с размери 12,18 кв.м. и начална месечна наемна цена 189,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.38, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС
2. Павилион за продажба на вестници и списания на бул. „Цар Освободител” №108, пред бл. „Афродита” с площ – 2,25кв.м. и начална наемна цена 44,00лв.без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Шатра за отдаване под наем на спортни уреди – джъмпери, ролери, колела и др. в „Парк на младежта” с площ – 9,00кв.м. и начална наемна цена 150,00лв.без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
4. Автомат за сладолед на ул. ул.“Александровска” и ул. “А.Константинов”, до бивша сл. „Куба”, с площ – 1,00кв.м. и начална наемна цена 90,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите по точки – пет години.