Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 612

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 612
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, общинският съвет реши:

1. Одобрява ИПУР като предвижда нова улична регулация в кв. 598, ИПРЗ с режим на застрояване за нови кв. 898, кв. 896, кв. 897, кв. 899 и кв. 900 и ПРЗ за нов УПИ I-869 в кв. 896 на ул. „Рудозем” в ж. к. „Дружба – 2”– гр. Русе.
Одобрява ИПУР, ПУР и ИПР за кв. 898, кв. 896, кв. 897, кв. 899 и кв. 900 в ж. к. „Дружба – 2”– гр. Русе.
Одобрява ИПУР в ж. к. „Дружба – 2”– гр. Русе, като отпада отреждането за жил. строителство и уличната регулация в кв. 598 от О. Т. 1612 до О. Т. 1619, от О. Т. 1614 до О. Т. 1620 и от О. Т. 1620 до О. Т. 1618 и О. Т. 1617 и се предвижда нова улична регулация на съответните улици и обособяване на нови квартали както следва: кв. 896 се обособява от следните улици: ул. „Кръстец” от О. Т. 10150 до О. Т. 10149, ул. „Рудозем” от О. Т. 10150 до О. Т. 10158, ул. „Капитан Добрев” от О. Т. 10149 до О. Т. 10147 и ул. „Йосиф Хербст” от О. Т. 10158 до О. Т. 10147: кв. 897 се обособява от от следните улици: ул. „Кръстец” от О. Т. 10150 до О. Т. 10153, ул. „Жеравна” от О. Т. 10153 до О. Т. 10161, ул. „Йосиф Хербст” от О. Т. 10161 до О. Т. 10159 и ул. „Рудозем” от О. Т. 10159 до О. Т. 10150: кв. 899 се обособява от от следните улици: ул. „Рудозем” от О. Т. 10159 до О. Т. 10156, ул. „Йосиф Дайнелов” от О. Т. 10156 до О. Т. 1611, ул. „Жеравна” от О. Т. 1611 до О. Т. 10160 и ул. „Йосиф Хербст” от О. Т. 10160 до О. Т. 10159: кв. 900 се обособява от от следните улици: ул. „Йосиф Хербст” от О. Т. 10157 до О. Т. 10147, ул. „Капитан Добрев” от О. Т. 10147 до О. Т.10148, ул. „Йосиф Дайнелов” от О. Т. 10148 до О. Т. 10156 и ул. „Рудозем” от О. Т. 10156 до О. Т. 10157.
Одобрява ПР в кв. 896, като за ПИ 859 се обособява УПИ I-869 по зелените линии и цифри.
Изменя се ПР, одобрен със Заповед № 182/ 12.05.1987 г. за ЗРП.
За кв. 896 с ограничителни линии на застрояване, разположени на уличната регулация по ул. „Рудозем” и ул. „Йосиф Хербст”, навътре с 2.00 м. и 1.00 м. от уличната регулация по ул. „Кръстец” и ул. „Капитан Добрев” и на 3.00 м. от вътрешните регулационни линии на УПИ I-869 се обособява Жилищна зона за малкоетажно застрояване /Жм/, като към улица ОТ 10157 – ОТ 10147 застрояването е с нежилищен партер. За УПИ I-869 с ограничителни линии на застрояване се одобрява новопроектирано малкоетажно жилищно застрояване с височина до три етажа и до 10.00 м., разположено на уличната регулация по ул. „Рудозем” и ул. „Йосиф Хербст” и свободно на 3.00 м. от страничните регулационни линии.
За кв. 897 с ограничителни линии на застрояване, разположени на уличната регулация по ул. „Йосиф Хербст” и ул. „Жеравна” и навътре от уличната регулация по ул. „Рудозем” и ул. „Кръстец” с 2.00 м. се обособява Жилищна зона за малкоетажно застрояване /Жм/.
За кв. 899 с ограничителни линии на застрояване, разположени на уличната регулация по ул. „Йосиф Дайнелов”, ул. „Жеравна” и ул. „Йосиф Хербст” и навътре с 0.75 м. от уличната регулация по ул. „Рудозем” се обособява Жилищна зона за малкоетажно застрояване /Жм/.
За кв. 900 с ограничителни линии на застрояване, разположени на уличната регулация по ул. „Йосиф Дайнелов” и навътре с 0.75 м., 2.00 м. и 1.00 м. от уличната регулация съответно по ул. „Рудозем”, ул. „Йосиф Хербст” и ул. „Капитан Добрев” се обособява Жилищна зона за малкоетажно застрояване /Жм/.