Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 614 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 от Устава на Асоциация Общински Гори, Общинският съвет реши:

1. Избира Мая Дакова – ръководител звено „Земеделски земи, мери, пасища и гори” към ОП „Управление на общинските имоти“ за упълномощен представител на Община Русе пред Асоциация Общински Гори.
2. Избира инж. Томислав Томов – старши експерт в звено „Земеделски земи, мери, пасища и гори” към ОП „Управление на общинските имоти“ за заместник упълномощен представител на Община Русе пред Асоциация Общински Гори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)