Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 614

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 614
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 27/09.02.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 488 от 05.03.2009 г., както следва:
Функция „Образование”
ЦДГ „Здравец” – Йорданка Христова Димова – домакин – билети, считано от 01.06.2009 г., на мястото на Стефка Йорданова Вутова.