Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 615 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:
Утвърждава Списък на сградите, частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане през 2018 г., включващ:
Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни  раздел Б. Къщи – 151 броя къщи;
Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд – 92 броя къщи;
Списък №4 на общинските жилища за продажба на граждани, правоимащи по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове    – 4 жилища.
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 КЪЩИ
 1. Ул. Алеи възраждане 15                                            АОС № 6661
 2. Ул. Алеи възраждане 34А                                         АОС № 6725
 3. Ул. Алеи възраждане 130                                          АОС № 3375
 4. Ул. Алеи Възраждане 132                                         АОС № 3563
 5. Ул. Алеи Възраждане 134                                         АОС № 3914
 6. Ул. Алеи Възраждане 136-2/3 ид.ч.                           АОС № 3913
 7. Ул. Алеи Възраждане 138-а                                       АОС № 3533
 8. Ул. Антим 11                                                             АОС № 89, 595, 596, 597
 9. Ул. Бабуна планина 2                                                АОС № 1269
 10. Ул. Белмекен 6                                                          АОС № 5344
 11. Ул. Белмекен 10                                                        АОС № 3523
 12. Ул. Белмекен 11                                                        АОС № 3935
 13. Ул. Белмекен 12                                                        АОС № 1462
 14. Ул. Белчинска планина 2                                           АОС № 1742
 15. Ул. Белчинска планина 4                                           АОС № 2087
 16. Ул. Борисова 105                                                       АОС № 2100
 17. Ул. Бояна 3                                                                АОС № 3115
 18. Ул. Босилеград 21                                                     АОС № 3881
 19. Ул. Буров 11                                                              АОС № 1331, 1332
 20. Ул. Булаир 21-а                                                         АОС № 4319
 21. Ул. Българка 43                                                         АОС № 7212
 22. Ул. Васил Априлов 6                                                 АОС № 4220
 23. Ул. Видин 39, 39-А                                                   АОС № 3994
 24. Ул. Видлич планина 4                                               АОС № 3547
 25. Ул. Видлич планина 5                                               АОС № 3762
 26. Ул. Витоша 16                                                           АОС № 3349
 27. Ул. Войводова 38                                                      АОС № 1493
 28. Ул. Голям Богдан 24-б                                              АОС № 6237
 29. Ул. Голям Богдан 26                                                 АОС № 1453
 30. Ул. Голям Богдан 39                                                 АОС № 4910
 31. Ул. Голям Купен 2                                                    АОС № 3499
 32. Ул. Голям Купен 5                                                    АОС № 3535
 33. Ул. Доростол 53                                                        АОС № 3911
 34. Ул. Доростол 106                                                      АОС № 1406
 35. Ул. Доростол 125-А                                                  АОС № 4003
 36. Ул. Доростол 136                                                      АОС № 3261
 37. Ул. Доростол 138                                                      АОС № 3912
 38. Ул. Згориград 66                                                       АОС № 3392
 39. Ул. Златица 5                                                            АОС № 5548
 40. Ул. Ибър 3                                                                 АОС № 4073
 41. Ул. Ибър 5                                                                 АОС № 3470
 42. Ул. Ибър 9                                                                 АОС № 2091
 43. Ул. Ибър 11                                                               АОС № 3933
 44. Ул. Ибър 13                                                               АОС № 1613
 45. Ул. Ибър 25-а / Ул. Черни връх 11-а                         АОС № 3324
 46. Ул. Йосиф Цанков 83                                                АОС № 3870
 47. Ул. Кадин мост 16                                                     АОС № 3498
 48. Ул. Кадин мост 17                                                     АОС № 3367
 49. Ул. Капитан Добрев 20                                             АОС № 317
 50. Ул. Карлък 6                                                             АОС № 3379
 51. Ул. Климент Охридски 18                                         АОС № 3528
 52. Ул. Клисура 76, ет. І                                                  АОС № 5233
 53. Ул. Княжевска 33                                                      АОС № 3927
 54. Ул. Княжевска 38                                                      АОС № 616
 55. Ул. Козница планина 1                                              АОС № 1870
 56. Ул. Копривщица 1                                                     АОС № 3413
 57. Ул. Копривщица 1-а                                                  АОС № 3414
 58. Ул. Копривщица 1-б                                                  АОС № 3117
 59. Ул. Крали Марко 32-а/ул. П. Яворов 12                    АОС № 2718
 60. Ул. Лисец 15                                                             АОС № 7401
 61. Ул. Лисец 26, 26-а                                                     АОС № 1102
 62. Ул. Лисец 28                                                             АОС № 3522
 63. Ул. Лисец 32                                                             АОС № 4190
 64. Ул. Лозен планина 28                                                АОС № 4012
 65. Ул. Лозен планина 30 А                                             АОС № 3500
 66. Ул. Лозен планина 44                                                АОС № 3760
 67. Ул. Лозен планина 47                                                АОС № 6119
 68. Ул. Лозен планина 49                                                АОС № 3767
 69. Ул. Лом 1-а                                                               АОС № 3269
 70. Ул. Лом 39                                                                АОС № 4891
 71. Ул. Мала планина 8                                                   АОС № 1608
 72. Ул. Мала планина 10                                                 АОС № 3761
 73. Ул. Мальовица 82-а                                                   АОС № 1502
 74. Ул. Мелник 3                                                             АОС № 1747
 75. Ул. Мермер камък 14                                                АОС № 5593
 76. Ул. Милин камък 8                                                    АОС № 3730
 77. Ул. Милкова ливада  28                                            АОС № 2101
 78. Ул. Милкова ливада 30                                             АОС № 4880
 79. Ул. Мими Балканска 15 – 2/5 ид.ч.                            АОС № 6455
 80. Ул. Мургаш (5-а) 7                                                    АОС № 3508
 81. Ул. Никола Петков 3                                                 АОС № 6228
 82. Ул. Никола Петков 11                                               АОС № 1513
 83. Ул. Никола Петков 14                                               АОС № 1501
 84. Ул. Никола Обретенов 71                                          АОС № 4894
 85. Ул. Николай Здравков 23                                          АОС № 3732
 86. Ул. Никюп 2-А                                                          АОС № 3542
 87.  Ул. Никюп 2-Б                                                          АОС № 3543
 88.  Ул. Никюп 2-В                                                          АОС № 3546
 89.  Ул. Оборище 32                                                        АОС № 3724
 90.  Ул. Одрин 3                                                              АОС № 3233
 91. Ул. Панагюрище 13-а                                                АОС № 3415
 92. Ул. Панагюрище 15                                                   АОС № 4204
 93. Ул. Панагюрище 34                                                   АОС № 4450
 94. Ул. Панайот Хитов 9                                                 АОС № 38, 39
 95. Ул. Панайот Хитов 11                                               АОС № 54
 96. Ул. Панайот Хитов 13                                               АОС № 28, 36
 97.    Ул. Панайот Хитов 17                                            АОС № 1524
98.   Ул. Петрохан 1                                                          АОС № 3498
99.   Ул. Петрохан 5                                                          АОС № 3118
100.     Ул. Петрохан 17                                                     АОС № 7192
101.     Ул. Петрохан 59-б                                                  АОС № 1506
102.     Ул. Петрохан 59-в                                                  АОС № 1503
103.     Ул. Петрохан 96-А                                                 АОС № 1768
104.     Ул. Пирот 14, ет. І                                                  АОС № 1221
105.     Ул. Пирот 21                                                          АОС № 7304
106.     Ул. Плана планина 15                                            АОС № 1505
107.     Ул. Плиска 90                                                         АОС № 1303
108.     Ул. Райко Даскалов 12, 14                                      АОС № 2697,1522
109.     Ул. Родина 5-а                                                        АОС № 3340
110.     Ул. Родина 15                                                         АОС № 7146
111.     Ул. Рупел 7                                                             АОС № 3539
112.     Ул. Рупчос 5                                                           АОС № 3909
113.     Ул. Сакар планина 9                                                           АОС № 3746
114.     Ул. Самодивец 4                                                    АОС № 1268
115.     Ул. Света гора 10 (12)                                            АОС № 1528
116.     Ул. Скопие 1                                                          АОС № 3667
117.     Ул. Скопие 3                                                          АОС № 3551
118.     Ул. Скопие 3-а                                                       АОС № 3544
119.     Ул. Сливница 1                                                      АОС № 1525
120.     Ул. Стефан Стамболов 5                                        АОС № 2089
121.     Ул. Стрешер планина  9-а                                      АОС № 2208
122.     Ул. Стряма 15                                                         АОС № 602
123.     Ул. Стряма 18                                                         АОС № 1614
124.     Ул. Студентска 43                                                  АОС № 1265
125.     Ул. Студен кладенец 12-Б,12-В                              АОС № 3088
126.     Ул. Сърнена гора 12-а                                            АОС № 3385
127.     Ул. Сърнена гора 14                                               АОС № 3385
128.     Ул. Тича 16                                                            АОС № 3545
129.     Ул. Тодор Минков 9                                               АОС № 3268,6571
130.     Ул. Устово 12                                                         АОС № 2056
131.     Ул. Филип Тотю 7                                                  АОС № 603
132.     Ул. Цар Асен 2                                                       АОС № 1090
133.     Ул. Цар Асен 18                                                     АОС № 1512
134.     Ул. Цар Асен 46                                                     АОС № 4126
135.     Ул. Цариброд 5                                                      АОС № 6562
136.     Ул. Цар Освободител 115                                       АОС № 59
137.     Ул. Цар Освободител 161                                       АОС № 6
138.     Ул. Цар Самуил 7/ъгъла с ул. Цар Шишман 8        АОС № 2693
139.     Ул. Цар Шишман 30                                               АОС № 1321
140.     Ул. Черни връх 1                                                    АОС № 1420  
141.     Ул. Чипровци 1-б                                                    АОС № 1609
142.     Ул. Шар планина 11                                               АОС № 1515
143.     Ул. Шипка 29                                                         АОС № 3540
144.     Ул. Шипка 35                                                         АОС № 4846
145.     Ул. Шипка 39                                                         АОС № 3541
146.     Ул. Шипка 39-А                                                    АОС № 3541
147.     Ул. Шипка 49                                                         АОС № 3731
148.     Ул. Шипка 52                                                         АОС №1403
149.     Ул. Шипка 54                                                         АОС № 2752
150.     Ул. Шипка 53, 53-а                                                 АОС № 3934
151.     Ул. Шипка 66                                                         АОС № 2929
 
 РЕЗЕРВЕН ФОНД
 
 1. Алея „Трепетлика”                                                                           7495
 2. Ул. „Алеи Освобождение” № 10                                                          4911
 3. Ул. „Арда” № 11                                                                                      7166
 4. Ул. „Бабадак” № 4-а                                                                         1504
 5. с. Басарбово, ул. „В. Левски” № 8                                                      6663
 6. Бул. „България” № 111, ап. № 1                                                          250
 7. Бул. „България” № 111, ап. № 2                                                          “            
 8. Бул. „България” № 111, ап. № 3                                                           “            
 9. Бул. „България” № 111, ап. № 4                                                           “           
 10. Бул. „България” № 111, ап. № 5                                                          “
 11. Бул. „България” № 111, ап. № 6                                                          “
 12. Бул. „България” № 111, ап. № 7                                                          “  
 13. Бул. „България” № 111, ап. № 8                                                           “             
 14. Бул. „България” № 111, ап. № 9                                                           “
 15. Бул. „България” № 111, ап. № 10                                                      “
 16. Бул. „България” № 111, ап. № 11                                                       “
 17. Бул. „България” № 111, ап. № 12                                                        “
 18. Бул. „България” № 111, ап. № 13                                                        “
 19. Ул. „Борисова” № 82                                                                               7164
 20. Ул. „Борисова” № 101                                                                       4311
 21. Ул. „Борисова” № 103                                                                       4311
 22. Ул. „Боримечка” № 29                                                                           7168
 23. Ул. „Бояна” № 2 – 1/3 ид.ч.                                                               7422
 24. Ул. „Видин” № 33                                                                             1492
 25. Ул. „Видин” № 19-А                                                                               7149
 26. Ул. „Войводова” № 15                                                                      4008
 27. Ул. „Войводова” № 50, ет. 1                                                              1599
 28. Ул. „Голям Богдан” № 24-а                                                              6230
 29. Ул. „Голям Богдан” № 30                                                                 3725
 30. Ул. „24 май” № 16                                                                            7211
 31. Ул. „Дондуков Корсаков” № 27                                                        1220
 32. Ул. „Доростол” № 79-а                                                                     3293
 33. Ул. „Доростол” № 102                                                                      7400
 34. Ул. „Йосиф Хербст” № 41                                                                      7157
 35. Ул. „Климент Охридски” № 16                                                         3527
 36. Ул. „Лозен планина” № 26                                                                3121
 37. Ул. „Лисец” № 56                                                                             1808
 38. Ул. „Мала планина” № 5, 5а                                                             1607
 39. Ул. „Мария Луиза” № 14                                                                        3
 40. Ул. „Нови сад“ № 27, 8 бр. ап. № 2-12                                              7473
 41. с. Ново село, ул. Ивайло 4                                                                 3130
 42. с. Ново село, ул. Ивайло 6                                                                 3131
 43. Ул. „Панагюрище” № 13-б                                                               3415
 44. Ул. „Петрохан” № 96                                                                         1767
 45. Ул. „Петрохан” № 96-Б                                                                          3995
 46. Ул. „Пухлево дере” № 9                                                                    3772
 47. Ул. „Сливница” № 14-а                                                                    1526
 48. Ул. „Сент Уан” № 28-а                                                                         23
 49. Кв. Средна кула, ул. Басарбовска 10 А-И – 9 бр. бараки                   3438
 50.     Кв. Средна кула                  бл. 1                                                    3433
 51.                         “                       бл. 2                                                   3434
 52.                         “                       бл. 3                                                   3431
 53.                         “                       бл. 4                                                   3430
 54.                         “                       бл. 5                                                   3435
 55.                          “                      бл. 6                                                   3421
 56.                         “                       бл. 7                                                   3437
 57.                         “                      бл. 8                                                   3436
 58.                         “                       бл. 9                                                   3419
 59.                         “                        бл. 10                                                3432
 60.                         “                      бл. 11                                                 3420
 61.                         “                      бл. 12                                                 3429
 62.                         “                      бл. 13                                                  3516
 63.       Кв. Средна кула               бл. 14                                                  3515
 64.                         “                      бл. 15                                                 3514
 65.                         “                       бл. 16                                                 3513
 66.                         “                       бл. 17                                                 3512
 67.                         “                       бл. 19                                                 3518
 68.                          “                      бл. 20                                                 3517
 69. Кв. Средна кула, ул. Харманли 29                                                        1465
 70. Ул. „Тракия” № 3                                                                              3820
 71. Ул. „Цар Асен” № 5                                                                          2750
 72. Ул. „Цар Калоян” № 26                                                                      542
 73. Бул. „Цар Освободител” № 64                                                              20
 74. Ул. „Цар Шишман” № 10                                                                       7162
 75. Ул. „Шар планина” № 24                                                                  1514
 76. Ул. „Искър” № 41, бл. 9/79                                                               3338
 77. Ул. „Искър”, бл. 12/109                                                                    3337
 78. Ул. „Искър” № 41, бл. 14/93                                                              4225
 79. Ул. „Искър” № 41, бл. 15/91                                                              4226
 80. Ул. „Искър” № 51, бл. 11/111                                                            3336
 81. Ул. „Искър” № 51, бл. 10/113                                                            3335
 82. Ул. „Искър”, бл. 105(57)                                                                   3323
 83. Ул. „Искър” 95, бл. 97                                                                         7500
 84. Ул. „Искър” 95, бл. 99                                                                        7501
 85. Ул. „Искър” 95, бл.101                                                                       7502
 86. Ул. „Искър” 95, бл.103                                                                       7493
 87. Ул. „Златарица”  № 8                                                                          7562
 88. Ул. „Искър” 4/81                                             проучване за съставяне на АОС
 89. Ул. „Кръстец” № 80                                         проучване за съставяне на АОС
 90. Ул. „Рудозем” № 7                                           проучване за съставяне на АОС
 91. Ул. „Шипка” № 71                                           проучване за съставяне на АОС
 92. Ул. Белмекен 16-б                                          проучване за съставяне на АОС
  
Списък №4 на общинските жилища за продажба на граждани, правоимащи по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове – 4 жилища.
 
 
1.      Ул. „Асен Златаров” № 39                АОС 1136
2.      Ул. „Генерал Радецки” № 13            АОС 3834
3.      Бул. „Генерал Скобелев” № 43         АОС 7182

4.      Бул. „Генерал Скобелев” № 43         АОС 7182