Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 618 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. РАЗХОДИ – Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 Целодневни детски градини и ОДЗ” – ЦДГ „Звездица”
§5205 „Придобиване на стопански инвентар”
Обект „Климатична система” 1 бр. -3 000.00лв.
Обект „Картофобелачка” 1 бр. +3 000.00лв.
Всичко за дейност 0лв.

Всичко за функция 0лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 0лв.

ІІ. РАЗХОДИ – Местни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 Целодневни детски градини и ОДЗ” – ЦДГ „Приказен свят” с. Николово
§ 1015 „Материали” -2 230.00лв.
§1020 „Външни услуги” -1 200.00лв.
§1030 „Текущ ремонт” -1 500.00лв.
§ 1051 „Командировки в страната” -300.00лв.
§1062 „Застраховки” -200.00лв.
§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Пожароизвестителна система” 1 бр. 5 430.00лв.
Всичко за дейност 0лв.

Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
§1020 „Външни услуги” -40 000.00лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства”
Обект „Товарен пикап – употребяван” 2 бр. +14 000.00лв.
Обект „Лек автомобил- употребяван” 2 бр. +16 000.00лв.
Всичко за дейност -10 000.00лв.

Дейност 619 „Др. дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – км. Просена
§1015 „Материали” -500.00лв.
Всичко за дейност -500.00лв.

Дейност 622 „Озеленяване” км. Просена
§1015 „Материали” +500.00лв.
Всичко за дейност +500.00лв.
Всичко за функция -10 000.00лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”

Дейност 878 „Приют за безстопанствени животни”
§5204 „Придобиване на транспортни средства”
Обект „Товарен микробус – употребяван” 1 бр. +10 000.00лв.
Всичко за дейност +10 000.00лв.

Дейност 898 „Други дейности по икономиката” –Програма „Туризъм”
§1098„Други некласифицирани разходи” -3 000.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Рекламна стена с магнитни ленти, модел 3х3м,
с куфар тип „Катедра” +2 000.00лв.
Обект „ TV 32 инча” +1 000.00лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция +10 000.00лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0.00лв.

Всичко за функция +10 000.00лв.

ІІІ. Определя лимити за численост на персонала и разходите за заплати за 2013г. на:
3.1. Държавни дейности – Функция „Здравеопазване” Годишен ФРЗ лева
било става
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” 1537664лв. 1591958лв.
/разлика +54 294лв./

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)