Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 619

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 619
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.273, ал.1 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба №9 на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема годишния финансов отчет за 2007 г. на “Истър” ЕООД в ликвидация.
2. Приема годишния финансов отчет за 2008 г. на “Истър” ЕООД в ликвидация.
3. Приема краен финансов отчет към 25.06.2009 г. на “Истър” ЕООД в ликвидация.
4. Задължава ликвидатора да заяви заличаване на дружеството.
5. Създава временна комисия в състав: Момчил Кастерлиев, Ваньо Танов, Венцислав Калчев, за оценка състоянието на общинските фирми и предложения за развитието им със срок за доклад до заседанието на общинския съвет през месец септември.