Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 62 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 62
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинския съвет – Русе реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане за недобросъвестно получено обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО, което държавата има спрямо Катя Кънчева Великова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)