Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 62 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл.57, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Изменя свое Решение № 10, прието с Протокол № 2 от 05.12.2019г., като текстът „20.02.2020 г.“ става „21.02.2020 г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)