Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 620 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.11, ал.1 от Закона за туризма и предвид Решение № 2/29.04.13г. на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Руссе, Общинският съвет реши:

1. Приема допълнение към Програмата за развитие на туризма за 2013 г. със следните допълнителни точки 15 и 16 към Дейност 2 – „Реклама в страната и чужбина”:
т. 15 „Закупуване на експозиционно оборудване за участие в туристически борси и изложения” с бюджет 6000 лв., с ориентировъчна стойност разпределено, както следва:
• Рекламна стена с магнити ленти модел 3х3м, с куфар тип „Катедра” – 1 /едни/ бр. на стойност до 2000 лв.
• Банер стойка, едностранна, 3х2м с калъф – 2 /два/ бр. на обща стойност до 600 лв.
• Ромбоидна стойка за брошури, двустранна – 2 /два/ бр. на обща стойност до 1300 лв.
• Маса, фибростъкло – 2 /два/ бр. на обща стойност до 500 лв.
• Стол с хром база и акрилна седалка- 4 /четири/ бр. на обща стойност до 600 лв.
• Телевизор/ монитор до 32 инча -1 /едни/ бр. на стойност до 1000 лв.
т. 16. „Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид ПР материали” с бюджет на стойност 8 000 лв.
С направените допълнения се увеличава размера на бюджета по Дейност 2 от 105 000 лв. на 119 000 лв.
2. Приема изменение в План-сметката чрез намаляване на неразпределения резерв от 68 513 лв. на 54 513 лв. и увеличаване на разхода по Дейност. 2 от План-сметката с 14 000 лв., като сумата от 14 000 лв. се разпредели целево за разходите по новопредложените допълнителни точки в Програмата по Дейност 2.
3. Приема допълнение в т. 6 „Участия в туристически борси и изложения” , Дейност 2 –„Реклама в страната и чужбина”, със следния текст: „Участие в Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В. Търново”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)