Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 620

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 620
Прието с Протокол № 30/16.07.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.270, ал.1 и ал.2 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.2 от Наредба №9 на Общинския съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема крайния ликвидационен баланс на “Инвеститорски контрол” ЕООД в ликвидация и освобождава ликвидатора от отговорност.
2. Задължава ликвидатора да заяви пред РОС заличаване на дружеството.