Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 621 Прието с Протокол № 25/13.09.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.61, ал.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общинският съвет реши:

Одобрява  Договори за сътрудничество между Община Русе и:

  • Фондация „Луси“,
  • Фондация „Ретунгсанкер Русетйире“,
  • Фондация „Тиерхилфе Русе“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)